Checkliste til grundlæggelse af et GmbH (ApS)

1. Fastlæggelse af de væsentlige data

Herunder:

  • Selskabets navn (Firmering)
  • Selskabets formål
  • Hovedsæde
  • Andelshavere
  • Andelsforhold (størrelse, fremskaffelse og fordeling af stamkapital)
  • Forretningsledelse

Det anbefales, at grundlæggelsesplanen gennemgåes sammen med en skatterevisor. Denne kan bidrage med værdifulde informationer om rentabilitet, beskatning og socialforsikringslovgivning. Derudover skal indholdet af selskabskontrakten fastlægges. Her hjælper en notar. Det kan også være tilrådeligt, at lade en advokat skrive kontrakten, især hvis det drejer sig om en speciel konstellation.

2. Afklaring af firmeringen med IHK

Det er en god ide at gennemføre en formløs forhåndsafklaring af firmeringen med IHK med angivelse af firmaets betegnelse, formål og andelshavere. I forbindelse med registreringen af selskabet kan retten bede IHK om en udtalelse, og med forhåndsafklaringen kan eventuelle betænkeligheder overfor firmeringen ryddes af vejen. Derudover kan det også afklares, om der påkræves tilladelser i forbindelse med selskabets formål.

3. Notariel dokumentation

Notaren dokumenterer og bevidner firmakontrakten for selskabet.

4. Indbetaling af stamkapital

Først efter den notarielle dokumentation eksisterer et såkaldt „Grundlæggelsesselskab” (GmbH i.Gr.), for hvilket der kan åbnes en konto. Stamkapitalen skal indbetales på denne konto.

Dette er den normale vej til at kunne dokumentere, at stamkapitalen står til selskabets rådighed, hvilket er en forudsætning for registreringen af selskabet. Notaren skal tilsendes en kvittering for indbetalingen.

5. Anmeldelse af selskabet i handelsregisteret via notaren

Notaren bevidner alle forretningsføreres underskrifter og udfærdiger anmeldelserne. Han indleverer også disse elektronisk til registerretten på selskabets vegne.

Ifølge registerrettens udsagn varer registreringsprocessen i uproblematiske tilfælde kun en uge. Med registreringen oprettes selskabet, og grundlæggerne modtager et uddrag af handelsregisteret.

6. Anmeldelse af erhverv

Det nygrundlagte selskab skal anmeldes til det passende erhvervsmyndighed. Ved denne lejlighed skal også eventuelt påkrævede tilladelser forelægges.

7. Anmeldelse til skattemyndigheder

Erhvervsmyndigheden informerer finansmyndigheden ad tjenestevejen, det kan dog være en god ide, at fremme grundlæggelsesprocessen gennem en personlig anmeldelse. Efter udfyldelse af det skattetekniske registreringsformular kan selskabet modtage sit skattenummer, som bl.a. skal bruges til udstedelse af regninger.

Tag kontakt til WTSHs placeringskonsulenter:

Din e-mail-adresse*

Din besked*

Felter med * skal udfyldes.

Denne checkliste giver dig højest en første vejledning. Vi står parat til at hjælpe dig med dit forehavende.