Databeskyttelseserklæring

WTSH tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Nedenstående erklæring informerer dig om, hvordan vi anvender dine data og i den forbindelse sikrer dine personlige datas sikkerhed.

1. Alment

Virksomheden WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Lorentzendamm 24, 24103 Kiel, er ansvarshavende for databehandlingen på dette website i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning. Vi lægger vægt på dine personlige rettigheder. Vi kender betydningen af de personlige data, som vi modtager fra dig som bruger af vores website. Vi respekterer beskyttelsen af dine personlige data, og vi bruger  de indsamlede personlige data udelukkende i henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser, når vi indsamler, opbevarer og behandler dem indenfor rammerne af vores forretningsformål.

2. Definitioner

Personlige data, hhv. personoplysninger, er enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en naturlig person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige udtryk for denne naturlige persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

3. Det lovmæssige grundlag for databehandlingen

Såfremt vi indhenter samtykke til en behandling af personlige data, sker dette på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).
Behandlingen af personlige data, der er påkrævet i forbindelse med opfyldelsen af en aftale med dig, relaterer til GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra b. Dette gælder ligeledes for den databehandling, der er påkrævet til gennemførelse af tiltag forud for aftalen.
Såfremt en behandling af personlige data er påkrævet i sammenhæng med opfyldelsen af vores lovmæssig pligt, sker dette indenfor rammerne af GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra c.
Såfremt behandlingen er påkrævet i henhold til en legitim interesse fra vores eller tredjeparts side og såfremt dine interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihed ikke vejer tungere end denne legitime interesse, sker behandlingen i henhold til GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra f. En legitim interesse fra vores side er som regel opfyldelsen af de ydelser, vi er forpligtet til og/eller en løbende optimering af vore tjenester og præsentation.

4. Sletning af data og opbevaringstider

Dine personlige data slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. Data kan derudover opbevares, såfremt dette er påkrævet ved europæiske eller internationale lovgivninger i unionsretlige forordninger, love eller andre forskrifter. Spærring eller sletning af data finder ligeledes sted, såfremt en foreskrevet opbevaringstid er udløbet, medmindre en yderligere opbevaring af data er påkrævet i forhold til en kontraktafslutning eller opfyldelse af en aftale.
5. Indsamling af personlige data/personoplysninger
Som regel indsamler vi ingen personlige data, når du besøger vort website. Det sker kun, forsåvidt som dette er påkrævet i sammenhæng med udbydelsen af et funktionsdygtigt website og vore indhold og ydelser. Som regel foregår indsamling og brugen af personlige data fra vore brugere kun med deres samtykke. Undtaget er tilfælde, hvor en forudgående indhentning af samtykke de facto ikke er mulig, og hvor behandlingen er tilladt af gældende lovgivning.
I det følgende vil vi gerne oplyse dig omkring arten, omfanget og formålet med vores behandling af data indenfor rammerne af dette website:

5.1 Server-log-files

Ved hver indlæsning af vores website, gemmes de i sammenhæng med brugen og afregningen påkrævede brugerdata, som din browser automatisk overfører til os, i en protokolfil (logfil).
Disse er:
• browsertype/ browserversion
• styresystem
• den forespørgende servers dato og klokkeslæt
• computerens IP-adresse;
• websitet, hvor forespørgslen kommer fra (referring URL)
• indlæste data;
• overført datavolumen.
Opbevaringen af log-dataene har følgende formål:
• analyse af de hentede data med statistiske formål;
• websitets systemsikkerhed og stabilitet
• kontrol af aftalebrud eller anden ulovlig virksomhed i sammenhæng med brugen, såfremt der foreligger de facto tegn herfor.
Det lovmæssige grundlag for databehandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra f. Vores legitime interesse følger af det ovenfor nævnte formål for dataindsamling. Indsamlede data bruges aldrig med det formål at drage konklusioner omkring din person. Vi samkører ikke disse data med andre datakilder.

5.2 Cookies

Efter brugerens login på vores website, gemmes såkaldte „cookies“ på dennes computer.
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i en tilsvarende datafortegnelse på computeren. Datafilen bruges til at identificere brugerens computer under anvendelsen. Cookies kan ikke manipulere brugerens terminal. De kan til enhver tid slettes igen manuelt – på enkleste måde i browseren.
Dan selv indstille din internetbrowsers behandling af cookies, således at cookies fx afvises eller kun accepteres efter dit samtykke. Cookies, her de såkaldte „session-cookies“, understøtter vort internet-tilbuds funktionsudvidelse og hjælper til at gøre din brug af vores website så komfortabelt som muligt. Vi henviser til, at afvisning af cookies medfører, at din brug af vores hjemmeside bliver indskrænket, hhv. at visse funktioner ikke kan fungere forstyrrelsesfrit.
Behandling af data vha. cookies er påkrævet i forhold til de ovenfor nævnte formål indenfor vores og hhv. tredjeparts legitime interesse i hh. til GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra f.

5.3 Brugerdata

Alment
Vi indsamler og bruger personlige data på basis af GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, såfremt det er påkrævet for at muliggøre brugen af vores internettilbud (brugerdata).
Vi har lov til gennem brugen af pseudonymer at oprette brugerprofiler til reklameformål og en tilpasset behovsudformning af vores internettilbud.
Du har ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine data til enhver tid. Vi har ikke lov til at samkøre brugerprofiler med pseudonym-data.

Google reCAPTCHA
Vi bruger “Google reCAPTCHA” (efterfølgende kaldt “reCAPTCHA”) på vores hjemmesider. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Med reCAPTCHA kontrolleres om dataindtastningen på vores hjemmesider (f.eks. på en kontaktformular) foretages af en person eller et automatisk program. Til det analyserer reCAPTCHA adfærden hos den, som besøger hjemmesiden, på grundlag af forskellige kendetegn. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende af hjemmesiden kommer ind på hjemmesiden. Til analysen analyserer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid den besøgende har opholdt sig på hjemmesiden eller de af brugeren gennemførte bevægelser med musen). De i forbindelse med analysen registrerede data sendes videre til Google.
reCAPTCHA-analyserne kører fuldstændigt i baggrunden. Besøgende af hjemmesider gøres ikke opmærksomme på at en analyse finder sted.
Databearbejdningen sker på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO. Den som driver hjemmesiden, har en berettiget interesse i at beskytte sine hjemmesidetilbud imod misbrugsmæssig automatiseret overvågning og imod SPAM.
Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA samt databeskyttelseserklæringen fra Google, kan du få hos følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5.4 Data i sammenhæng med din kontaktforespørgsel

Når du kontakter os via kontaktformularen, gemmes dine oplysninger omkring forespørgslen fra formularen eller din e-mailadresse, inklusive de af dig oplyste kontaktdata, udelukkende med det formål at besvare din forespørgsel og eventuelle tilslutningsspørgsmål. Disse data videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke. Brugen af data i denne sammenhæng sker på basis af GDPR art. 6, stk. 1, s. 1 litra b indenfor rammerne af behandlingen af din forespørgsel.

5.5 Webshop

Når du gennemfører en bestilling i vores webshop, er det påkrævet i sammenhæng med aftalens indgåelse, at du oplyser de personlige data, der er nødvendige i sammenhæng med afviklingen af din bestilling. Vi har markeret de obligatoriske oplysninger, der er påkrævet for afviklingen af aftalen; alle andre oplysninger er frivillige. De data, som du har opgivet, bruges til behandling af din ordre. Det lovmæssige grundlag herfor er GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra b.
Vi kan endvidere behandle dine data med det formål at informere dig omkring flere interessante produkter i vort portefølje eller fremsende e-mails med tekniske oplysninger.
Pga. handels- og skattemæssig lovgivning er vi forpligtet til at gemme dine data vedrørende adresse, betaling og bestillinger i ti år. Efter to år indskrænker vi imidlertid behandlingen af dine data, dvs. dataene bruges udelukkende til at overholde de lovbefalede krav.
Bestillingsproceduren krypteres med TLS teknik for at forhindre uberettiget tredjeparts adgang til dine data – især til oplysninger af økonomisk art.

5.6 Tracking

Tracking-tools anvendes på basis af GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra f. På den måde sikrer vi indenfor rammerne af vore legitime interesser en tilpasset indretning og løbende optimering af vores website (gennem statistisk analyse).
Brugen af Google Analytics
Vores website bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics benytter såkaldte „cookies“, små filer, der gemmes på din computer og som muliggør en analyse af trafikken på hjemmesiden. De informationer omkring trafikken på hjemmesiden, der genereres af cookies, sendes som regel til Googles servere i USA, hvor de gemmes. Hvis du aktiverer IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, vil din IP-adresse imidlertid forkortes af Google, såfremt den indeholder en adresse indenfor den Europæiske Union eller et andet land indenfor det fælles indre marked. Den komplette IP-adresse sendes kun i undtagelsestilfælde til en Google server i USA, hvor den derefter forkortes. Efter ordre fra denne hjemmesides udbyder benytter Google disse informationer til at analysere trafikken, udarbejde rapporter omkring aktiviteterne på hjemmesiden og yde service i sammenhæng med brugen af hjemmesiden og internettet. De IP adresser, der videresendes af din browser i forbindelse med Google Analytics, vil Google ikke sammenkoble med andre data. Du kan afvise cookies på din computer og forhindre at de gemmes; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så tilfælde ikke vil kunne gøre brug af alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan derudover undgå at dine data omkring brugen af denne hjemmeside (inklusive din IP-adresse) indsamles af cookies og analyseres af Google, idet du downloader og installerer det følgende plugin til din computer (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Derved installeres en opt-out cookie, der forhindrer. at der indsamles data under dine besøg på hjemmesiden.
Vi gør opmærksom på at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med en „anonymizeIp“ kode (såkaldt IP-masking) for at sikre at IP adresserne anonymiseres. Vi bruger Google Analytics udelukkende til at analysere data fra double-click-cookies og AdWords til statistiske formål. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du deaktivere dette via annonce-manageren (http://www.google.com/ settings/ads/onweb/?hl=de).
Derudover har vi som webudbyder ingen kendskab til de overførte data eller deres brug gennem Google. Du kan finde flere oplysninger i Googles databeskyttelseserklæring og brugerbetingelser på http://www.google.com/analytics/terms/de.html, eller på https://www.google.de/intl/de/policies/.
Tracking-tools anvendes på grundlag af GDPR art. 6, stk. 1, s. 1, litra f. På den måde sikrer vi indenfor rammerne af vore legitime interesser en tilpasset indretning og løbende optimering af vores website (gennem statistisk analyse).

5.7 Immobilien.wtsh.de

For de regionale økonomiske fremmere består muligheden til at oprette en brugeraccount. Derved registreres og gemmes til kontoåbningen og kontoens ajourføring tvingende nødvendige personrelaterede data af os. Retsgrundlag hertil er art. 6, stk. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Vores website bruger YouTube-platformens plugin fra Google LLC („Google“), San Bruno/Californien, USA.
Ved hver hentning af vores hjemmeside opbygges en forbindelse til YouTube serverne. Derved meddeles dit besøg på vores website til YouTube-serveren. Så vidt vi ved, foretages der i den anledning ingen opbevaring af personlige data. Såfremt du imidlertid er logget ind på din YouTube-account, giver du YouTube mulighed for at henvise din browserkronik direkte til din personlige profil.
Du har mulighed for at deaktivere denne henvisning, hvis du forinden logger dig ud af din account.
Du finder yderligere oplysninger i databeskyttelseserklæringen fra YouTube på https://www.youtube.de/t/privacy.

5.8 Brugen af Google Maps

Dette website bruger Google Maps. På den måde kan vi vise dig interaktive kort direkte på websitet og muliggøre en komfortabel brug af kort-funktionen.
Via dit besøg på websitet får Facebook informationerne omkring, at du har åbnet den tilsvarende side i vores website. Derudover overføres de ovenfor nævnte data (5.1). Dette sker uafhængigt af, om Google tilbyder dig en konto, som du er logget på eller ej. Hvis du er logget på hos Google, henviser dine data direkte til din konto. Såfremt du ikke ønsker en henvisning til din profil hos Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til reklame, markedsanalyse og/eller tilpasning af sit website design. En sådan analyse sker især (også for ikke indloggede brugere) til generering af tilpasset reklame og for at kunne informere andre brugere af netværket omkring dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at modsige oprettelsen af disse brugerprofiler. I den sammenhæng skal du henvende dig til Google.
Yderligere oplysninger omkring formålet og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling gennem plugin-udbyderen finder du i udbyderens databeskyttelseserklæring. Samme steds får du yderligere oplysninger omkring dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: http://www.

5.9 Nutzung von YouTube-Plugins

Yderligere informationer hertil finder du i databeskyttelseserklæringen fra You Tube under https://www.yoytube.de/t/privacy.

5.10    Brugen af Facebook-plugins

Vores hjemmeside anvender plugins fra det sociale netværk hos Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
Facebook-plugins genkender du ved Facebook-logoet på vores hjemmeside. En oversigt over Facebook-plugins finder du her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores hjemmeside, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren over plug-innet. Facebook modtager derigennem oplysningen, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Når du trykker på Facebooks „Like-Button“, mens du er logget på din Facebook-account, kan du forlinke vores hjemmesides indhold med din Facebook-profil. Derigennem kan Facebook tilordne vores hjemmesides besøg til din brugeraccount.
Vi gør dig opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke får nogen viden om indholdet af de overførte data, samt deres brug gennem Facebook. Når du ikke ønsker at Facebook kan tilordne vores hjemmesides besøg til din Facebook- brugeraccount, bedes du venligst logge dig ud af din Facebook-brugeraccount Oplysninger hertil kan du finde i databeskyttelseserklæringen fra Facebook under http://de-de.facebook.com/policy.php.
google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personlige data også i USA og er underkastet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.11 Brugen af Google Maps

På denne hjemmeside stiller vi et link til Google Maps til rådighed. Dette aktiveres, så snart du vælger den pågældende grafik på vores hjemmeside. Gennem aktiveringen af linket, ledes du direkte videre til hjemmesiden af Google Maps.
Gennem besøget på hjemmesiden sendes de ovennævnte data (5.1.) til Google. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugeraccount til rådighed, over hvilken du er logget på, eller om der ikke eksisterer nogen brugeraccount. Når du er logget på hos Google, tilordnes dine data direkte din account. Når du ikke ønsker tilordningen med din profil hos Google, så skal du logge dig ud inden linket aktiveres.
Yderligere oplysninger til formål og omfang af dataindsamlingen og dennes bearbejdelse gennem Google Maps får du i udbyderens databeskyttelseserklæring. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også i USA dine personrelaterede data og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gfacebookov/EU-US-Framework.

5.12 Google Web Fonts

Denne hjemmeside bruger til fælles præsentation af skrifttyper såkaldte Web Fonts, som stilles til rådighed af Google. Ved fremkaldelse af en hjemmeside lader din browser de nødvendige Web Fonts i din Browsercache, for at vise tekster og skrifttyper korrekt.
Til dette formål skal den af dig anvendte browserforbindelse optage forbindelse til serverne fra Google. Herigennem får Google viden om, at vores hjemmeside blev fremkaldt over din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker i interesse af en fælles og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse iflg.  art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Når din browser ikke understøtter Web Fonts, så bruges en standardskrift fra din computer.
Yderligere oplysninger til Google Web Fonts finder du under https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

5.13 Facebook Pixel

Vi indsætter “Facebook-Pixel” fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, henholdsvis hvis du er bosiddende i EU, af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”).
Gennem Facebook-pixel kan Facebook definere dig som besøger af vores hjemmesider til præsentationen af annoncer hos Facebook som målgruppe, henholdsvis tilordne dig som en målgruppe. Vi indsætter Facebook-pixel, for i størst muligt omfang at kunne spille reklame interessemålrettet/målgruppeorienteret til ende. På denne måde vil vi blandt andet sikre, at vores Facebook-ads opfylder brugernes formodede interesse. Gennem Facebook-pixel kan vi endvidere bedømme virkningen af Facebook-reklamevisninger (statistisk, indenfor rammen af markedsforskningen). For så vidt ser vi om bruger, efter et tryk på en Facebook-reklamevisning på vores hjemmeside, blev ledt videre (såkaldt „Conversion“).
Bearbejdelsen af dataene gennem  Facebook sker indenfor rammen af retningslinjen for databearbejdning hos Facebook. Specielle oplysninger og detaljer til Facebook-pixel og dens funktioner finder du i supportområdet hos Facebook.
Brugen af Facebook pixel sker på grundlag af art. 6, stk. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Vi har en berettiget interesse i analysen omkring brugeradfærden, for at optimere vores hjemmeside og i givet fald reklameaktiviteter, som finder sted.
Du har mulighed til at modsige registreringen gennem Facebook-pixel og efterfølgende anvendelse af dine data til præsentation af Facebook-ads. Dette sker gennem ladning af den af Facebook indrettede hjemmeside. Der findes oplysninger til mulige indstillinger af brugerbaseret reklame. Indstillingerne sker uafhængigt af platformen, dvs. de overtages til alle apparater, f.eks. desktop-PC´er eller mobile apparater. De kan tjene til indsatsen af Cookies, rækkeviddemålingen og reklameformål, endvidere over deaktiveringssiden for netværksreklameinitiativet og ydermere modsige den US-amerikanske hjemmeside aboutads.info eller den europæiske hjemmeside youronlinechoice.com..

6. Registreredes rettigheder

Forsåvidt som vi behandler dine personlige data på vores website, er du „registreret“ i henhold til GDPR. Du har følgende rettigheder:

6.1 Ret til oplysning

Du har ret til at kræve en bekræftelse på, hvorvidt vi behandler dine personlige data. Såfremt en sådan behandling foreligger, har du ret til at kræve følgende oplysninger:
•    formålene med behandlingen af de personlige data;
•    hvilke kategorier af personoplysninger der behandles;
•    eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne;
•    det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum;
•    retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
•    enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede;
•    forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i GDPR artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri, samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede endvidere ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af GDPR artikel 46 i forbindelse med overførslen.

6.2 Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Såfremt dette er tilfældet, vil vi omgående foretage berigtigelsen.

6.3 Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
•    rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
•    behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;
•    den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
•    den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af GDPR artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesse.
Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af stk. 1, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser. En registreret, der har opnået begrænsning af behandling i medfør af stk. 1, underrettes af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

6.4 Ret til sletning

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

•    Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis.
•    Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
•    Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til GDPR artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen.
•    Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af GDPR artikel 21, stk. 2 pga. direkte reklame.
•    Personoplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis.
•    Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt.
•    Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til art. 17,  stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.
Retten til sletning kommer ikke i anvendelse, i det omfang denne behandling er nødvendig:
•    for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
•    for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
•    af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med GDPR artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3
•    til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
•    for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

6.5 Indsigtsret

Såfremt du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning gældende, skal vi underrette hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.
Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

6.6 Ret til dataportabilitet

Den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv. Den registrerede har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, når:
•    behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, og
•    behandlingen foretages automatisk.
Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Den ret, der er omhandlet i stk. 1, må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
Den nævnte ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Indenfor rammerne af vores website går vi p.t. ikke ud fra, at data bliver behandlet, når de er underlagt retten til dataportabilitet.

6.7 Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.
Vi må i så tilfælde ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

6.8 Ret til genkaldelse af samtykke

Den registrerede har retten til at trække sit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behandling, der er blevet foretaget indtil modsigelsen af samtykket har fundet sted.

6.9 Ret til automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende. Vi foretager ikke sådanne behandlinger.

6.10 Ret til klage hos en tilsynsmyndighed

Den registrerede har desuden ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed, især hvis du har bopæl i denne tilsynsmyndigheds medlemsstat og i væsentlig grad er påvirket af eller sandsynligvis i væsentlig grad vil kunne blive påvirket af behandlingen.

7. Ansvar for linkede indhold

På vores website bruger vi i givet fald også links til websites fra andre udbydere. I den sammenhæng er databeskyttelseserklæringen ikke gældende. Såfremt der ved brugen af disse andre udbydere forekommer en behandling af personlige data, er disse udbyderes databeskyttelseshenvisninger gældende. Vi er ikke ansvarlige for deres databeskyttelsesprocedurer.

8. Overførsel af personlige data til tredjepart

Dine personlige data gemmes udelukkende på vore servere, hhv. på servere, der benyttes i hh. til vore ordrer. Adgangen og brugen af dataene er kun mulig for en adgangsberettiget kreds af medarbejdere hhv. tjenesteydere, og den er begrænset til at opfatte de data, der er påkrævede til opfyldelsen af den respektive opgave.
Uden dit samtykke foregår der ingen overførsel af data til tredjepart. Medmindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring, finder der ingen dataoverførsel til tredje lande sted (lande udenfor det europæiske økonomiske samarbejde EØS) og dette er heller ikke planlagt.

9. Datasikkerhed

Vi har taget tekniske og organisatoriske hensyn for at beskytte dine data mod tilfældige eller forsætlige ødelæggelser eller manipulationer og mod adgang fra ikke berettigede personer. Vore beskyttelsestiltag kontrolleres med jævne mellemrum og tilpasses det tekniske fremskridt efter behov.

10. Dataansvarlig person

I tilfælde af spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, kontakt venligst vores dataansvarlige: Raimund Stieler, stieler@wtsh.de

11. Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre disse databeskyttelseserklæringer efter behov og i henhold til de gældende databeskyttelsesesforeskrifter.
Aktualiseret november 2018