Ni skridt til virksomhedsetablering

1. Visum til forretningsrejsen til Schleswig-Holstein

Forretningsfolk fra lande udenfor den europæiske union skal ofte have et visum til forretningsrejser til Tyskland. Dette skal der ansøges om på en tysk ambassade eller konsulat. Hertil skal du enten bruge en skriftlig indbydelse fra WTSH GmbH eller en skriftlig indbydelse fra andre virksomheder eller institutioner med sæde i Schleswig-Holstein.

2. Sygeforsikring for opholdet i Tyskland

For at kunne få et visum, er en dokumentation for sygeforsikring i Tyskland påkrævet. Du kan købe en sådan forsikring i dit hjemland.

3. Indkvartering i Schleswig-Holstein

Det er afhængigt af dit opholds varighed, om du vil bo på hotel eller i en lejlighed. WTSH kan være dig behjælpelig.

4. Nødvendige dokumenter til virksomhedsetableringen

Alt efter om en naturlig eller en juridisk person etablerer virksomheden, er der behov for forskellige dokumenter.

Naturlig person:

 • Rejsepas
 • Grundkapital til et GmbH (ApS): 25.000 EUR plus honorarer

Juridisk person:

 • Moderselskabets indregistrering i original og med bekræftet oversættelse
 • Indehavernes hensigtserklæring til etablering af et firma i Schleswig-Holstein, med nævnelse af navnet på den fremtidige forretningsfører
 • Eventuelt fuldmagt til en opdragshaver til overtagelsen af det nye firmas stamkapital, hvis ikke alle medejere kommer til pladsen i Schleswig-Holstein
 • Grundkapital til et GmbH (ApS): 25.000 EUR plus honorarer

5. Deltagere ved virksomhedsetablering (tildels valgfri)

Ved etableringen af en virksomhed i Tyskland kan heller ikke WTSHs rådgivning erstatte forskellige eksperters medvirken. Blandt disse kan være:

Advokat

 • Rådgivning om de juridiske forudsætninger for forretningsaktiviteter i Tyskland/Schleswig-Holstein
 • Udkast til selskabsaftale
 • Søgning af passende firmanavn
 • Udkast til forretningsførerkontrakt
 • Foreløbig firmaadresse under advokatens adresse

Skatterevisor

 • Rådgivning om skatte- og handelsretslige aspekter
 • Oprettelse af åbningsregnskab
 • evt. oprettelse af rådgivningskontrakt

Notar

 • Notariel bekræftelse af virksomhedens etablering
 • Ansøgning om optagelse i handelsregisteret

Bank

 • Åbning af en forretningskonto for firmaet
 • Indbetaling af stamkapital

WTSH-GmbHs konsulenter kan sørge for aftaler med de nødvendige fagfolk.

6. Selskabsform for firmaet

Der kan ikke gives et generelt svar på hvilken selskabsform, som er bedst egnet til dit forehavende. Her skal altid foretages en bedømmelse af de individuelle behov. I de fleste tilfælde er et GmbH (ApS) den bedst egnede selskabsform for udenlandske virksomhedsgrundlæggere. Denne selskabsform vælges derfor også af de fleste udenlandske investorer til deres filialer i Tyskland. Den væsentlige fordel ved et GmbH ligger i, at selskabet ikke kan hæfte for mere end dets egen stamkapital. Denne er på mindst 25.000 euro hvoraf mindst halvdelen skal være indbetalt ved firmaets grundlæggelse. Stamkapitalen kan senere anvendes komplet til nødvendige investeringer og er dermed ikke blokeret. Et GmbH skal optages i handelsregisteret.

For virksomheder, som hidtil ikke har haft forretningsforbindelse til Tyskland, er en uselvstændig repræsentation ofte et godt og især omkostningslavt alternativ, f.eks. for den første afprøvelse af det tyske marked. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke må gøres egentlige forretninger, men kun indhentes og udveksles information og rådgivning. Retseffektive handlinger må kun gennemføres af moderselskabet i hjemlandet.

Vi ledsager dig gennem de nødvendige formaliteter både hvad angår etablering af et eget firma eller af en repræsentation.

7. Lokaler

Forretningslokaler er nødvendige for at din virksomhed kan starte driften i  Schleswig-Holstein. Vi hjælper dig med at finde de rigtige lokaler eller byggegrunde i Schleswig-Holstein og udvikler sammen med dig individuelle startløsninger. Vi hjælper også gerne med den følgende anmeldelse af erhvervet til myndighederne.

8. Opholdstilladelse

Alle ikke-EU-borgere har brug for en opholdstilladelse for at kunne drive forretning i Schleswig-Holstein.

Dertil kræves følgende skridt:

 • der stilles en ansøgning om opholdstilladelse ved den tyske ambassade/ konsulat i dit hjemland som sendes i kopi til WTSH per fax +49-431-66 66 6-7 94
 • der udfyldes en firmaprofil (evt. med business-plan og indtjeningsprognose vedhængt) som sendes til WTSH GmbH

Vi støtter dig og fremmer via vores politiske kontakter de kommende procedurer.

9. Opstart af forretningsvirksomheden

Derudover skal der tages hensyn til følgende aspekter ved opstarten af forretningsaktiviteter i Tyskland:

 • Udarbejdelse og gennemførelse af et marketingkoncept
 • Oprettelse af forretningskontakter
 • Søgning efter forretningspartnere
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Søgning efter en privat lejlighed
 • Søgning efter egnede lagerkapaciteter
 • Søgning efter attraktive udstillingsarealer
 • Information om toldregler
 • Information om tekniske forskrifter
 • Information om handelsretlige forskrifter
 • Indrettelse af telefon, fax og internetforbindelse
 • Indkøb af kontorudrustning, kontormaskiner etc.
 • Fremstilling af forretningsbrevpapir, visitkort
 • evt. indkøb af motorkøretøj

WTSH er din partner gennem alle førnævnte skridt og formidler velegnede kontakter, rådgivere og partnere.