WTSHs generelle målsætning

WTSH ejes i fællesskab af delstaten Schleswig-Holstein, delstatens industri- og handelskamre, håndværkskamre og delstatens højere læreanstalter. Vi er „One-Stop-Agenturet“ for alle virksomheder som vil op- eller udbygge deres aktiviteter i Schleswig-Holstein. Vores fokus ligger her entydigt på små og mellemstore virksomheder.

Med vores arbejde yder vi et væsentligt bidrag til øget værditilvækst og skabelsen af nye arbejdspladser i Schleswig-Holstein. Vi stiller høje krav til os selv, til vores kompetencer, til kvaliteten af vores ydelser og til den nytte vores kunder har heraf.

Vi er ikke kun en rådgivnings- men også en servicevirksomhed. Vores arbejde går ud på sammen med vores kunder at løse deres problemer. Til tilbyder håndfast og værdifuld støtte netop der, hvor små og mellemstore virksomheder støder på deres grænser eller konfronteres med forhindringer, som de ikke af egen kraft kan overvinde effektivt. Vi samarbejder tillidsfuldt og åbent med vores kunder, ejere og partnere.

Vi overbeviser med vores

  • faglige, metodiske, sociale og personlige kompetencer,
  • tydelige kundeorientering,
  • motivation og vores engagement,
  • troværdighed, pålidelighed og loyalitet samt
  • effektivitet og fleksibilitet.