Omkostninger

For iværksættere er det altid også forbundet med omkostninger at etablere virksomhed i udlandet. For at kunne planlægge det finansielle budget – især i startfasen – bør du i forvejen søge informationer om hvilke omkostninger, som skal indregnes. Nedenfor finder du en opstilling af de vigtigste omkostninger for virksomhedsgrundlæggere.

Omkostninger, virksomhedsetablering, Schleswig-Holstein

Omkostninger ved virksomhedsetablering

Hvor meget kapital er nødvendig til grundlæggelsen? OHG, KG eller GmbH – dette spørgsmål besvares af valget af selskabsform. I de fleste tilfælde er et GmbH (ApS) den bedste selskabsform for udenlandske iværksættere. Dertil kommer de faste honorarer til advokat og skatterevisor, notargebyrer og gebyret for optagelse i handelsregisteret.

Personaleomkostninger

Personale findes som regel ved hjælp af arbejdsagenturer hos personale- og virksomhedsrådgivere og gennem annoncer i lokal og landsdækkende presse. For at sikre succes på det tyske marked, anbefales det, at der ansættes en eller flere tyske medarbejdere. Ud over den sproglige kompetence har deres funktion som bindeled mellem den udenlandske virksomhed og de tyske kunder og leverandører også stor betydning. Bruttolønnen afhænger af medarbejderens kvalifikationer og udbetales som månedsløn. En timelønnet arbejdstagers gennemsnitlige årsløn kan ligge mellem 25.000 og 30.000 EURO. WTSH GmbH formidler gerne kontakten til de passende arbejdsformidlinger i Schleswig-Holstein og giver dig vejledning om vigtige punkter (lønnens størrelse, forsikring, arbejdskontrakter etc.).

Omkostninger til kontorlokaler

Omkostninger til kontorlokaler er i Schleswig-Holstein stærkt afhængige af deres placering og kvalitet. Den månedlige husleje kan alt efter region svinge mellem 5,00 € og 15,00 € og skal undersøges individuelt. Oven i den rene husleje kommer omkostninger til varme, strøm og telefon. Kontorlokaler udlejes i Tyskland som regel renoveret og umøbleret. De nødvendige investeringer til møbler, kontorindretning, renovering efter udflytning osv. er ikke indeholdt i huslejen. Som alternativ for virksomheder, som i deres startfase ikke vil investere i forretningslokaler, findes der lokaler i virksomhedscentre. Disse tilbyder møblerede lokaler og tjenesteydelser som f.eks. sekretariat, konferencelokaler, kontorudrustning (telefon, fax, computer, printer, osv.). En anden fordel ved virksomhedscentrene er de fleksible lejekontrakter, som kan opsiges med kort varsel. Disse centrer findes i Schleswig-Holstein i alle kredse og i alle kredsfrie byer. Du bør ubetinget tage kontakt til WTSH herom, for vi tilbyder rundt om spørgsmålet om lokaler en bred vifte af specialiserede tjenesteydelser, som hjælper dig med at finde egnede tilbud – gratis og uforpligtende for dig.