Rådgivning om opstart af hoteller og turismeprojekter

Schleswig-Holstein tiltrækker stadig flere gæster. Og med dem vokser interessen for etablering af hoteller i Schleswig-Holstein. WTSH tilbyder derfor en service, som er  enestående i Tyskland: Et systematisk investeringsmanagement for hotelprojekter danner et centralt kontaktpunkt for både investorer, daglig ledelse, projektudviklere og kommuner.

Investeringsmanagement

WTSH-Investeringsmanagement støtter gratis og uforpligtende investorer, driftsansvarlige, projektudviklere og kommuner indenfor hotelsektoren i aller faser af projektgennemførelsen. Den omfatter en bred vifte af servicetilbud, som tjener til at lette adgangen til markedet for alle projektdeltagere:

 • Lokalisering og bedømmelse af potentielle hotelplaceringer,
 • Udarbejdelse af individuelle anvendelseskoncepter,
 • Formidling af projektpartnere,
 • Ledsagelse af alle deltagere i alle retlige og konceptionelle spørgsmål,
 • Formidling ved forhandlinger med myndigheder,
 • Hjælp til ansøgning om støttemidler,
 • Undersøgelse af finansieringsmuligheder.

Turisterhverv Schleswig-Holstein

 • over 9,5 mrd. euro bruttoomsætning (2018)
 • 30,25 mio. overnatninger (2018)
 • 4,1 dages gennemsnitlig opholdstid – en af de længste i Tyskland

Hotelplacering Schleswig-Holstein

 • næsten 1.200 km kyst ved Nord- og Østersø
 • UNESCO Verdensnaturarv Vadehav
 • attraktive byer med mangfoldige oplevelser indenfor kultur, mad, wellness, fritid og shopping
 • tilrejse via lufthavnene Lübeck og Hamburg, færgeforbindelser fra Skandinavien og Baltikum til Kiel, Lübeck og Puttgarden og motorvejene A1 og A7 (E45)
 • en lav virksomhedsbeskatning og et stort udbud af veluddannet arbejdskraft giver et meget godt klima for virksomhedsinitiativer

Turismestrategi Schleswig-Holstein 2025

Turismestrategi 2025 formulerer handlingsplaner, som skal gøre turistøkonomien i Schleswig-Holstein endnu mere konkurrencedygtig, f.eks.:
Støtte til nyetablering af overnatningsvirksomheder
Nyetableringen af tidssvarende, attraktive overnatningsmuligheder yder et permanent bidrag til sikring konkurrencedygtigheden for turisterhvervene i Schleswig-Holstein. Dette vil delstaten også i fremtiden støtte finansielt. Støtten fokuserer på koncepter, som passer til delstatens vigtigste målgrupper.

Der vil også i fremtiden være mulighed for en støtte til den enkelte virksomhed hhv. udnyttelse af midler til modernisering. Vi står til rådighed med rådgivning!

Investeringer i den offentlige turistinfrastruktur

Udbygningen hhv. opgraderingen af turistisk relevant infrastruktur i delstaten vil også i fremtiden modtage offentlig støtte.
Delstaten vil ved fremtidig støtte til den offentlige turistiske infrastruktur lægge vægt på:

 • større attraktivitet i den turistiske – især maritime – infrastruktur for gæster og beboere,
 • forbedret klima for private følgeinvesteringer,
 • forbedring af trafikforbindelser til feriemål i Schleswig-Holstein og mobiliteten internt i delstaten,
 • forbedring af konkurrenceevnen både nationalt og internationalt,
 • skabelse af tiltag til forøgelse af efterspørgslen udenfor højsæsonen

Din kontaktperson

Tag kontakt til en af WTSHs placeringskonsulenter.

Petra Stangenberg

Placeringskonsulent hotelprojekter
Tourisme Cluster Schleswig-Holstein

Telefon: +49 431 66 66 6-8 77
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94

Kontaktformular

Din e-mail-adresse*

Din besked*

Felter med * skal udfyldes.