Trendprognosen kan hjælpe med at styrke beslutningsgrundlaget. I trend databasen kan man få en kort oversigt over de aktuelle mega- og makrotrends, som er særligt interessante for virksomheder inden for cleantech-branchen, for at få deres produkter/tjenester bragt på markedet. >>Trend database<<