Service

Arrangementer

Gå ikke glip af noget! I vores kalender finder du aktuelle tidspunkter for branchespecifikke arrangementer eller også kontortider i forbindelse med specielle markeder. Klik på rubrikken eller vis alle arrangementer på en gang!

» Kalender

OBS: Databasen for arrangementer er udelukkende skrevet på tysk!

Downloads

Her findes samtlige WTSHs downloads sorteret efter emneområder.
Mange af vores brochurer og flyers kan du også bestille i printform i vores brochureshop. 

OBS: Alle printmaterialerne er skrevet på tysk og/eller engelsk!

 

Disse PDFs er skrivet på engelsk:

WTSH – Our Services

Invest in Schleswig-Holstein

Businessland 2018

Shaping the future together – Our cluster policy

Schleswig-Holstein. Germany´s True North. The regional marketing campaign

Bestilling

Her bestiller du gratis informationsmateriale om WTSHs tjenesteydelser og magasiner om erhverv, arbejde og liv i Schleswig-Holstein.


Vores materialer udgives enten på tysk og engelsk eller kun på tysk og er markeret tilsvarende. Selvfølgelig kan du også downloade disse som pdf-dokument.

Vi ønsker dig god fornøjelse med læsningen!

OBS: Printmaterialerne er skrevet på tysk og engelsk!

Vejen til os

WTSH-Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH

Lorentzendamm 24
24103 Kiel

I bil

» Vejbeskrivelse som pdf (297 KB)

Vejbeskrivelse med offentlig transport

Ved stoppestedet „Lorentzendamm“ holder buslinjerne 11, 81, 91/92, 501/502, 900/901. Fra hovedbanegården tager turen ca. 8 minutter.

Fra den 2017/03/09, kan du nå os med bus nummer 11 på grund af en byggeplads.
» Køreplansoplysning nær SH

» DB køreplansoplysning

Parkering ved WTSH

WTSH råder over gratis gæsteparkeringspladser. Kør ind i baggården på Lorentzendamm 24. Slagbommen åbner sig automatisk. Parkeringsmønter til udkørslen fås hos din kontaktperson eller i WTSHs sekretariat.

Datasikkerhed hos WTSH?

Datasikkerhed skrives med stort hos WTSH. Nedenfor kan du læse, hvordan vi sikrer, at dine data og fortrolige oplysninger ikke kommer i de forkerte hænder. Vi fortæller her, til hvilke institutioner vi skal videreføre data.

Alle data, som stilles til vores rådighed i projektforslag, støtteansøgninger og i personlige samtaler, behandles fortroligt. WTSHs medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Informationer videregives udelukende med dit samtykke.

Ved bearbejdningen og registreringen af støtteansøgninger og også ved den senere udbetaling af tilskuddene er det dog nødvendigt at registrere bestemte informationer – også personinformationer – bearbejde dem og sende dem videre ud af huset. F. eks. skal Investeringsbanken kontrollere og frigive en udbetaling af midler fra EFRE-fonden.

Vi vil her gøre opmærksom på, til hvilke institutioner der kan videregives data og til hvilke institutioner der skal videregives data. Støtteansøgninger indeholder dertil en „Samtykkerklæring til dataforarbejdning og videregivelse af information“. Samtykket omfatter også videregivelse af data til parlamenterne på EU-, forbunds- og delstatsniveau. Den indeholder også samtykke til, at den bevilgende myndighed eller andre institutioner som f.eks. i dennes opdrag arbejdende videnskabelige indretninger, kan bruge data til statistiske formål eller til præstationstilsyn. Resultaterne må videregives til EU-komissionen og offentliggøres.

Alle tilskud fra EFRE indskrives desuden i den offentlige „fortegnelse over modtagere“. Også hertil giver du dit samtykke som ansøger. Mulige forbehold mod denne praksis modsvares af offentlighedens interesse i at erfare, hvortil EU-midlerne anvendes og hvem, der nyder godt af dem. Fortegnelsen er offentlig tilgængelig på internettet og kan ses af enhver på Investitionsbank Schleswig-Holsteins hjemmeside.

Et stort forehavende kan ofte ikke finansieres med midler fra kun en enkelt kilde. Med din ansøgning fritager du derfor WTSH, relevante myndigheder, relevante handels- og håndværkskamre, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH, Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH og din egen bank fra deres indbyrdes tavshedspligt. Vi forudsætter dit samtykke hertil ved indleveringen af et projektforslag, og derfor gør vi opmærksom på det allerede i vejledningerne.

Hvis du vil vide mere om datasikkerhed eller eventuelt selv vil tilbyde produkter eller tjenesteydelser, som er relevante i denne forbindelse, kan du henvende dig til det uafhængige Landeszentrum für Datenschutz (ULD).
WTSH har af Ministeriet for erhverv, arbejde, trafik og teknologi og af ministeriet for energiomsving, landbrug, miljø og landområderne fået til opgave at gennemføre støtteordninger for især små og mellemstore virksomheder i Schleswig-Holstein.

Vi arbejder i den forbindelse intensivt med i et netværk af kompetente finansieringspartnere. Du finder disse institutioner i delstatshovedstaden Kiel på et fælles areal i „Haus der Wirtschaft“ på Lorentzendamm / hjørnet af Bergstraße. Omfangrige innovative forehavender kan ofte kun sættes i værk med en fælles anstrengelse. Vi glæder os til at knytte de nødvendige kontakter.

Laes mere om datasikkerhed hos WTSH

Kontakt til WTSH

Din e-mail-adresse*

Din besked*

Felter med * er pligtfelter.