Skatter

Den tyske skattelovgivning har betydning for udenlandske virksomheder og de første informationer om emnet er meget vigtige. Bl.a. fordi valget af selskabsform her har stor relevans.

Skatter

Det tyske skattesystem er temmelig kompliceret, især reglerne for udregning af profit. Valget af selskabsform har afgørende betydning. Man bør dog ikke kun tage skatteretlige forhold i betragtning, men også tage handels- og firmaretlige og alt efter situation også familie- og arveretlige hensyn.

I forbundscentralmyndigheden for skatter findes et centralt kontaktkontor for udenlandske investorer. Her besvares samtlige skatteretlige spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med udenlandske investorers engagement i Tyskland. Den udenlandske investor finder udførlige informationer om udvalgte problemstillinger.