Stærke brancher

Det schleswig-holsteinske erhvervslivslandskab er mangesidigt, præget af små og mellemstore virksomheder og permanent i bevægelse. Der findes omkring 129.000 virksomheder, deraf er over 99 procent små og mellemstore virksomheder med mindre end 250 medarbejdere. Den såkaldte „middelstand“ er ikke blot det største og mest mangfoldige segment i Schleswig-Holsteins erhvervsliv, den er også motor for vækst og beskæftigelse. “The German Mittelstand“ er også et kendt begreb i udlandet. Uden disse virksomheder og leverandører af varer og tjenesteydelser kunne heller ikke de få store virksomheder i Schleswig-Holstein eksistere. Et af middelstandens kendetegn er dens kreativitet og evne til innovation. Kundeønsker med stadig stigende kompleksitet, forandrede økonomiske rammebetingelser og den tiltagende globalisering stiller stadig nye krav til virksomhedernes produkter og tjenesteydelser. Her beviser middelstanden igen og igen sin fleksibilitet. Flere schleswig-holsteinske virksomheder er sågar førende på verdensmarkedet på deres specielle områder.
I den forbindelse rager nogle fremtidsbrancher med særligt gode udviklingsmuligheder op i landskabet.

 

 • Digitalt erhversvliv
 • Life Sciences
 • Logistik
 • Maritimt erhvervsliv
 • Maskinindustri
 • Turismue/Hotelerhverv
 • Vedvarende energier
 • Vindenergi

Digitalt erhvervsliv

Informations- og kommunikationsteknologier (IKT) muliggør og kick-starter mange produkt-og procesinnovationer i andre brancher, som f.eks. indenfor energi, anlæg- og maskinkonstruktion, logistik eller i sundhedserhverv. Informations- og kommunikationsteknologier er nøglen til forceringen den samlede erhvervsudvikling og regnes derfor som en af delstaten Schleswig-Holsteins afgørende branchekompetencer. Antallet af IT- og medievirksomheder i Schleswig-Holstein er tredoblet siden 1990 og dermed steget til 13.500. Med en andel på 7,35 af alle registrerede virksomheder i Schleswig-Holstein danner branchen et kærneområde i det regionale erhvervsliv. Den er præget af små og mellemstore virksomheder (KMU),  derfor spiller det en særlig rolle at bringe IT- og mediebranchens mest små og geografisk vidt fordelte virksomheder sammen i netværk.

 

Branchen digitalt erhverv omfatter i Schleswig-Holstein områderne informationsteknologi (IT), telekommunikation (TK), IKT-hardware, IKT-handel, e-handel, medier og leverandører, hvorved det er et tydeligt kærneområde indenfor informationsteknologien med softwareudvikling, underleverandører til medier og e-handel. Med 5.125 virksomheder danner informationsteknologien den største gruppe indenfor digitalt erhverv i delstaten; deraf beskæftiger omkring halvdelen sig med softwareudvikling.
I delstatens sydlige del findes de fleste virksomheder indenfor digitalt erhverv. Dog er de i midten af Schleswig-Holstein stærkest repræsenterede. Her er deres andel af det samlede antal virksomheder omkring elleve procent. Der er først og fremmest virksomheder „med nærhed til medier“ og „informationsteknologi“, som har etableret sig i midten af Schleswig-Holstein.

WTSH_3_Branchenstrukur_Digitale_Wirtschaft_DK

I betragtning dets særlige tværsnitsfunktion for alle områder af erhvervslivet har det digitale erhverv i Schleswig-Holstein også en stor erhvervspolitisk relevans. Både i job og privatliv skrider digitaliseringen fremad. Sammen med de hurtige innovationscykler i informations- og kommunikationsteknologierne betyder dette konstant nye udfordringer til virksomhederne både hvad angår deres egne elektroniske forretningsprocesser og også deres produkter og tjenesteydelser. For ikke at miste et eneste skridt i væddeløbet, er det nødvendigt med en konsekvent videreudvikling af IT- og medievirksomhederne i Schleswig-Holstein. Det gælder om at afprøve nye digitale teknologier og at sammenføre vidensbærere fra virksomheder, højere læreanstalter og andre institutioner og bringe disse sammen i fremtidsorienterede netværk på tværs af branchegrænserne.

Du finder udførlige informationer i den gratis brochure „Brancheportræt af det digitale erhvervsliv i Schleswig-Holstein“.

Til broschure

Din kontaktperson for branchen digitalt erhvervsliv

Kristian Hamel

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 78
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94


Logistik

Alene den enestående geografiske placering gør Schleswig-Holstein til en af de vigtige trafikknudepunkter i det internationale transportvæsen. Midt i Europas hjerte er delstaten ikke kun den centrale forbindelse til Skandinavien og til de voksende markeder omkring Østersøen og i Baltikum, men har også som eneste tyske delstat adgang til to have og gennem naboskabet med Hamburg direkte adgang til verdensmarkederne.

Med knap 3.200 virksomheder og omkring 53.000 beskæftigede indenfor trafik, godsbehandling og lager tæller logistikbranchen til delstatens vigtigste erhvervsgrene. Som Tysklands største østersøhavn tegnede Lübeck sig i 2012 for en omslagsvolumen på 26,1 mio ton. Mængden af omladte lastbiler og trailere i LHG-terminalerne voksede i forhold til året før med knap to procent til 711.300 enheder. Trailersegmentet udviste en vækst på fem procent. Kiels havn blev i 2014 anløbet af 1.620 skibe med en samlet tonnage på 34.984.251 nettoregistertal (NRZ). Den samlede omladning nåede op på 6.426.805 ton. Færgetrafikken har via sine forskellige anlæg siden deres oprettelse befordret omkring 63,95 mio. passagerer og 116,99 mio. ton fragt. Antallet af passagerer lå på 1.623.741 og fragtsektoren havde en omladning i 2014 på mere end 5.089.797 ton fragtgods. I alt 127 krydstogtskibe anløb Kiels havneanlæg i 2014. 354.050 passagerer gik om bord eller i land og på Kieler-Kanalen transporterede 32.000 skibe ialt 100 mio. ton ladning gennem kanalen.

Din kontaktperson for branchen logistik

Nicole Wallmann

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 76
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94


Maritimt erhvervsliv

Til det maritime erhvervsliv tæller samtlige forsknings-, udviklings- og produktionsaktiviteter, som udnytter havet. Målt på omsætning og beskæftigelse danner skibsbygning med underleverandører branchens kærne. Derudover vinder havforskning, dybhavsteknologi og marin bioteknologi stadig mere frem.
Med en årsomsætning på omkring 8,5 mia euro har denne erhvervsgren en andel på 12 procent af Schleswig-Holsteins bruttonationalprodukt. 15 uddannelses- og forskningsinstitutioner med forbindelse til det maritime erhvervsliv er aktive i delstaten og godt 1.700 virksomheder beskæftiger omkring 47.000 mennesker.
For at styrke branchens konkurencedygtighed, støtter Schleswig-Holstein sammen med Niedersachsen, Hamburg, Bremen og Mecklenburg-Vorpommern den „Maritime Cluster Nordtyskland“ og har sammen med delstatsinitiativet „Fremtid hav“ sat talrige initiativer i værk.

Dine kontaktpersoner for branchen maritimt erhverv

Nicole Wallmann

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 76
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94


Maskinindustri

En af de vigtigste innovations- og vækstmotorer i det ægte nord: virksomhederne i maskinindustrien investerer særligt meget i forskning og udvikling og har med omkring 65 procent en eksportandel langt over gennemsnittet. Her profiterer verdensmarkedsførere som Sauer-Danfoss og Vossloh, Caterpillar og Jungheinrich blandt andet af den centrale geografiske placering og nærheden til internationalt betydningsfulde havne og Hamburgs lufthavn.

Knap 200 virksomheder med omkring 21.000 – hovedsageligt højt kvalificerede – fagfolk dækker hele branchens værditilvækstkæde – fra anlægs- og motorkonstruktion over automatiseringsteknik og værktøjsmaskineindustri og til robotteknologi. Ved siden af den stærke indenlandske efterspørgsel er maskinindustri „Made in Schleswig-Holstein“ også eftertragtet ude i verden. De nye vækstøkonomier, især Kina, er særligt stærke internationale afsatsmarkeder.

WTSH_4_Maschinenbau_regionale_Verteilung_Maschinenbau-235x335_DK

Eksempler på maskinindustrielle virksomheder i Schleswig-Holstein

baader

edur

krones

basler

hako

caterpillar

Din kontaktperson for branchen maskinindustri

Beate Zitzlaff

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 74
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94


Turisme/hotelerhverv

Omkring 5,4 millioner overnatnings og dagsgæster besøger hvert år Schleswig-Holstein. Det kan ikke undre – med 1.190 kystkilometer og talløse strande ved to have, omkring 300 søer, 32.000 flodkilometer og talløse natur-, kultur- og fritidsattraktioner er delstaten et ægte ferieparadis. Heraf profiterer naturligvis også turismeerhvervet: i denne branche indtjente cirka 144.000 beskæftigede en årsomsætning på omkring 6,9 mia euro.

Ialt genererer turismen omkring 75 mio overnatninger om året; dertil kommer knap 110 mio dagsudflugter og forretningsrejser. Ud over turismeerhvervet profiterer ikke kun handel, tjenesteydelsesvirksomheder og transporterhverv men hele delstatens økonomi fra delstatens attraktivitet. For naturligvis er også iværksættere og fagfolk glade for at leve et sted med høj livs- og fritidskvalitet.

Din kontaktperson for branchen turisme og hotelerhverv


Vindenergi

Ialt arbejder over 200 virksomheder og sammenslutninger i Schleswig-Holstein indenfor vindenergi. Med udbygningen af udnyttelsen af vindenergi er der allerede opstået omkring 7000 jobs i branchen i Schleswig-Holstein. Det forventes, at der skabes yderligere jobs i forbindelse med udbygningen indenfor offshore-vindenergi mest på vestkysten.

Vindenergibranchen i Schleswig-Holstein har vigtige placeringer og havne i Kiel, Lübeck, Rendsburg og Brunsbüttel.

Schleswig-Holstein tilbyder et optimalt forsknings- og udviklingslandskab for vindenergibranchen:

 • Master of Windengineering på faghøjskolerne i Kiel og Flensburg er et af to master-studieforløb i verden, som er målrettet mod vindenergi
 • Christian-Albrechts-Universitet i Kiel, faghøjskolen i Lübeck, faghøjskolen Westküste og NORDAKADEMIE tilbyder andre relevante studieforløb
 • Talrige virksomheder i delstaten uddanner unge mennesker indenfor vindenergi-relevante erhverv
 • uddannelsescentret for vedvarende energier BZEE og offshore-trænings- og udviklingscenter OffTEC tilbyder uddannelse og videreuddannelse som lever op til alle branchens krav
 • med IFM-GEOMAR og Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centrum for Materiale- og Kystforskning har vi to forskningsindretninger med internationalt renomme i delstaten

Din kontaktperson for branchen Vindenergi

Kristian Hamel

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 78
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94


Vedvarende energier

Schleswig-Holstein er eksportland for ren energi. Takket være den friske brise drejer 2.900 vindmøller med en samlet ydelse på næsten 3.500 megawatt deres vinger i delstaten – i vindparker på land og ved kysterne. Tendens: stigende. For også i fremtiden at kunne optage og videretransportere de producerede energimængder, drives udbygningen af strømnettet frem. Delstatsregeringen og strømnetudbyderne forventer, at der i starten af næste årti bliver produceret mere strøm med vindmøller, end der blev produceret i 2006 med atomkraft. Allerede i dag dækker vindenergibranchen 40 procent af Schleswig-Holsteins nettostrømforbrug.s.

© grafikfoto.de

Parallelt hermed støtter delstaten også udbygningen af andre regenerative energier – for eksempel jordvarmen og udnyttelsen af biomasse i landområderne. Ialt beskæftiger 2.100 virksomheder indenfor vedvarende energier over 7.000 mennesker. De højere læreanstalter udbyder i sammenligning med forbundsrepublikken som helhed den største andel af brancherelevante studieforløb. Dertil støtter netværk som netværkagenturet Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH).

Dine kontaktpersoner for branchen vedvarende energier

Kristian Hamel

Placeringskonsulent

Telefon: +49 431 66 66 6-8 78
Telefax: +49 431 66 66 6-7 94