Visum

Den som vil gøre forretninger eller arbejde i Schleswig-Holstein har i nogle tilfælde brug for et visum og en opholdstilladelse.

Visa

Forskrifterne for indrejse og ophold i Forbundsrepublikken Tyskland er forskellige alt efter den indrejsendes hjemland. Generelt skelnes mellem borgere i EU hhv. Euro-staterne og borgere fra andre lande. Du bør i god tid indhente oplysninger om hvilke regler, som gælder for dig ved tyske diplomatiske repræsentationer eller WTSHs repræsentationer (SHBC) i dit hjemland.

Visa, indrejse, Tyskland

Udlændingeretlige bestemmelser

Borgere i EU- og Euro-stater skal ikke bruge andet end et gyldigt personligt ID eller rejsepas til indrejse i Forbundsrepublikken Tyskland. De kan bevæge sig frit i Tyskland og er i mange opholds- og arbejdsretlige aspekter ligestillede med tyske statsborgere.
Udlændinge fra ikke-EU/Euro-Stater har principielt allerede ved indrejsen til Tyskland brug for både et rejsepas og et visum. Kun for borgere fra en række udvalgte stater er et kort ophold på maksimalt tre måneder per halvår også uden visum muligt. Du kan bruge denne tid i Forbundsrepublikken til forberedelse af en virksomhedsetablering eller et investeringsforehavende.
Du kan føre forhandlinger og indgå kontrakter. Alternativt findes også det såkaldte forretningsvisum, som også kan udstedes til gentagen ind- og udrejse op til ialt 90 dage per halvår. Med et sådant visum er det muligt for udenlandske statsborgere ikke blot at føre forberende forhandlinger til forretnings- og selskabsetablering men også at gennemføre andre forretningskontakter og aktiviteter.

Yderligere information

Visa-ansøgning

Hvis du som borger fra en stat, der ikke er medlem af EU hhv. Euro, og planlægger et ophold på mere end tre måneder per halvår eller erhvervsarbejde i Forbundsrepublikken, har du som udgangspunkt brug for et visum. Der skal ansøges om dette, og det skal være udstedt, inden indrejsen i Forbundsrepublikken Tyskland. Du skal ansøge om visum på en tysk diplomatisk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i dit hjemland. Du kan få en liste over alle udenlandsk tyske diplomatiske repræsentationer med adressefortegnelse fra udenrigsministeriet.
Ansøgningen om visum skal indleveres i god tid før de planlagte erhvervsaktiviteters planlagte start, for at give udstedelsesproceduren tid til at afsluttes inden da. Bearbejdningstiden ligger på gennemsnitligt 3 måneder og er også afhængig af, hvor komplet de indleverede dokumenter er.
Vigtigt: Beslutningen om udstedelse af visum træffes af den diplomatiske repræsentation i dit hjemland. Efter indrejsen i Forbundsrepublikken er udlændingekontorerne i de enkelte kommuner ansvarlige for alle videre opholdsretlige anliggender. Det kan f. eks. dreje sig om tildeling af en opholdstilladelse.
Om og for hvor lang tid der kan tildeles en opholdstilladelse er for det første afhængigt af, om der findes en begrænsning af opholdstilladelsers længde i de enkelte retsregler. For det andet skal forudsætningerne for en tildeling stadig foreligge ved en eventuel forlængelse (bl.a. sikring af underhold) og de enslydende forudsætninger, som var grundlag for tildeling af visum, bestå. 

Arbejdstilladelse

Enhver udlænding, som vil udøve erhvervsarbejde i Forbundsrepublikken Tyskland, har som udgangspunkt brug for et visum. I den forbindelse skelnes der mellem selvstændigt og uselvstændigt erhvervsarbejde som arbejdstager. Arbejdstagere har ud over opholdstilladelsen brug for en arbejdstilladelse. Der skal ansøges om denne i hjemlandet sammen med den tilhørende visumansøgning.
Selvstændigt næringsdrivende personer fra EU- hhv. Euro-stater har ikke brug for en arbejdstilladelse:

  • Ledende ansatte med generalfuldmagt eller stedfortræderhjemmel (prokura)
  • Forretningsførere i et kapitalselskab (GmbH (ApS), AG (A/S)) eller flertalsejere i et partnerselskab (OHG, KG)
  • Ledere af repræsentationer for udenlandske virksomheder, hvis de alene tegner firmaet eller har generalfuldmagt

WTSH formidler kontakt til egnede konsulenter og rådgivere.