WTSHs erhvervsstøtterådgivning

WTSH-teamet rådgiver alle investorer i spørgsmål om investerings- og innovationsfremmende støttemuligheder i delstaten Schleswig-Holstein.

Investeringsmidler

Delstatens støtteordning Erhvervsliv støtter investeringer til udligning af placeringsbetingede problemer for virksomheder (inklusive turisme) i struktursvage regioner. Målsætningen er at skabe eller sikre socialforsikringspligtige arbejdspladser. Støtten kommer fra midler fra fællesopgaven „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW – Forbedring af den regionale erhvervsstruktur) og fra midler fra den Europæiske fond til regional udvikling (EFRE).

Hvilke målsætninger forfølger støtteordningen?

 • Affjedring af driftsøkonomiske risici ved investeringsforehavender
 • Udligning af placeringsbetingede ulemper til styrkelse af konkurrence- og tilpasningsdygtigheden i virksomheder i Schleswig-Holstein.

Hvem kan modtage støtte?

 • Små og mellemstore producerende virksomheder (KMU) med afsætning udenfor regionen og produktion placeret i Schleswig-Holstein.

Tag kontakt til placeringskonsulenterne for at høre mere.

Hvad kan støttes?

 • Oprettelse og udvidelse af en produktion
 • Erhvervelse af en produktion, som er truet af lukning
 • Diversificering af produktion til tidligere ikke producerede produkter eller
  grundlæggende ændring af den samlede produktionsproces eller
  udvidelse af en produktion uden tilvækst af arbejdspladser (kapacitetsudvidelse)

Der oprettes en ekstra støtteordning til fremme af moderniseringen af små og mellemstore overnatningsvirksomheder.

Hvor kan der støttes?

 • GRWs C-Støtteområde
  Kredsene Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Schleswig-Flensburg, den til kreds Pinneberg hørende ø Helgoland, den kredsfrie by Flensburg og dele af kredsen Steinburg og de kredsfrie byer Kiel og Lübeck
 • GRWs D-Støtteområde
  Byen Neumünster, kredsene Herzogtum Lauenburg, Plön og Rendsburg-
  Eckernförde og dele af kredsen Steinburg og de kredsfrie byer Kiel og Lübeck, som ikke hører under C-støtteområdet
 • Hamburgs yderkanter
  Kredsene Stormarn, Segeberg og Pinneberg (uden øen Helgoland)

Hvordan støttes?

 • Investeringstilskud til anskaffelser, som ikke skal tilbagebetales
 • Støttens størrelse til forehavender til indretning eller udvidelse af en produktion (i % af de investeringsomkostninger, som kan støttes)

Tag kontakt til placeringskonsulenterne for at høre mere.

Innovationsmidler

WTSH er delstatens centrale udbyder af tjenesteydelser til fremme indenfor områderne

 • Innovation – styrkelse af det regionale investeringspotentiale
 • vedvarende energier – bestræbelser til nedbringelse af CO2-udledningen indenfor rammerne af delstatens støtteordning Erhvervsliv.

Derudover er vi kontaktperson for støtteordningerne til eksportfremme.

Vores støtteteam ledsager dig på din vej til den passende støtteordning.

Vi besvarende følgende spørgsmål:

 • Kan mit projekt støttes?
 • Hvilken støtteordning kommer på tale for mit projekt?
 • Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at få støtte?
 • Hvordan søger jeg om et tilskud?
 • Hvilke alternative finansieringsmuligheder findes der?

WTSH er delstatens centrale udbyder af tjenesteydelser til erhvervsstøtte til innovation og vedvarende energier indenfor rammerne af delstatens støtteordning Erhvervsliv. I perioden fra 2014 – 2020 har delstatens støtteordning Erhverv ialt 271 millioner euro til rådighed fra den Europæiske fond til regional udvikling (EFRE) til projektstøtte i Schleswig-Holstein.

Hvilke målsætninger forfølger støtteordningen?

Målsætningen er forbedringen af konkurencedygtigheden for såvel Schleswig-Holstein selv som for virksomhederne i delstaten og i den forbindelse en forøgelse af beskæftigelsen.

Hvad kan støttes?

Støtten gives til projekter, som forfølger følgende målsætninger:

 • Styrkelse af det regionale udviklingspotentiale gennem
  • forskning, udvikling og innovation i virksomhederne
  • proces- og organisationsinnovationer
  • innovationsassistenter
  • Gruppe- og samarbejdsprojekter
  • Kompetencecentrer
  • Udbygninger af brugernær FoU-infrastruktur
 • Bestræbelser til nedbringelse af CO2-udledningen gennem
  • FoU-og demonstrationsprojekter til produktion, fordeling og opbevaring af vedvarende energier
  • Anvendelse af vedvarende energi i virksomheden
  • Energieffektivitet inklusiv miljøinnovation

I hvilken form ydes støtten?

Støttemidlerne udbetales som tilskud uden tilbagebetalingspligt.

Hvor stammer støttemidlerne fra?

Innovationsstøtten gennemføres indenfor rammerne af delstatens støtteordning Erhverv (LPW). LPW samler delstatens vigtigste erhvervs- og regionalpolitiske støtteordninger og finansieres hovedsageligt af midler fra den Europæiske Fond til Regional Udvikling (EFRE).

kontaktformular

Tag kontakt til vores erhvervsstøtterådgivning:

Din e-mail-adresse*

Din besked*

Felter med * skal udfyldes.